Το Στήριγμα Ζωής δημιουργήθηκε για να ανταποκριθεί σε μια κοινωνική κρίση, αποτέλεσμα της οικονομικής κατάστασης που βιώνει η χώρα μας.

Σκοπός του Σωματείου είναι η στήριξη με κάθε τρόπο ανήλικων παιδιών, που λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης των γονέων, εγκαταλείπονται ή προσφεύγουν σε ιδρύματα για την επιβίωσή τους.

Στόχος είναι ο εντοπισμός τέτοιων περιπτώσεων και η αποτελεσματική στήριξη τους έτσι ώστε τα παιδιά να μένουν στις οικογένειές τους.

Σημαντικός στόχος τον τελευταίο καιρό είναι επίσης η στήριξη οικογενειών με παιδιά προσφύγων που βρίσκονται κατά χιλιάδες στην Ελλάδα. Τα παιδιά αυτά χρειάζονται ένα μέλλον και βοήθεια για να σταθούν στα πόδια τους και να ενταχθούν στην κοινωνία για να αποτελέσουν παραγωγικά της μέλη.

Σκοπός του Σωματείου είναι η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της κοινωνίας στα παραπάνω προβλήματα για την εξασφάλιση πόρων με σκοπό την αποτελεσματική στήριξη των παιδιών αυτών.girl-back-2


ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
Γραμμή Άμεσης Βοήθειας: +30 2313 076143mobile-wayΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ


  • Συμμετοχή (ως εθελοντής)
  • Παροχή Βοήθειας (πχ ρούχα, υπηρεσίες πχ ιατρικές)
  • Οικονομική Υποστήριξη (τραπ. λογαριασμός)


Στηρίζουν την Προσπάθειά μας!

Μπορείτε να γίνετε χορηγός και να τοποθετηθεί το banner σας σε αυτό το σημείο με ετήσιο κόστος συμμετοχής. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@stirigmazois.gr για περισσότερες λεπτομέρειες.

sponsor4sponsor2